den frie sep 1

På udstillingen præsenterer alle fire kunstnere store nyproduktioner samt udvalgte hovedværker. Udstillingen åbner for offentligheden fredag 11. september og kan opleves til og med søndag 18. oktober. Der vil være gratis adgang til udstillingen i hele udstillingsperioden. 

Stærke kunstnere bag prægnante værker 
En 6 meter lang aluminiumsstøbning, der viser sig at være en skulpturel og funktionsdygtig håndvask. 1.000 papirsbåde foldet af Anders And-blade søsat på et hav af jord, 38 køjesenge fra et nedlukket asylcenter på Bornholm, en svævende, roterende kugle, 2 meter i diameter og lavet af hår, og gigantiske muskelbånd i gips, der blokerer passagen mellem to sale. Det er imponerende værker årets fire hædersprismodtagere, Jeannette Ehlers, Marianne Hesselbjerg, Jens Haaning og Bjørn Poulsen, præsenterer på Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatudstilling på Den Frie Udstillingsbygning. 

De fire kunstnere er født i hver deres årti og tog afgang fra Kunstakademiet i henholdsvis 1980’erne (Marianne Hesselbjerg og Bjørn Poulsen), 1990’erne (Jens Haaning) og 00’erne (Jeannette Ehlers). Deres udgangspunkt for at arbejde skulpturelt er særdeles forskelligt, ligeledes er deres tilgang til den skulpturelle praksis. Hvor den hos Hesselbjerg og Poulsen er forankret i et formbart materiale, gips, papir, aluminium etc., er den hos Ehlers mere medielt flydende, fra videoværker over installationer til skulpturer og performances, og hos Haaning er den konceptuelt båret. Anskuet samlet, i optik af legatet, bliver der således tale om forskellige, men ligeværdige, bud på udfoldelsen af en skulpturel praksis. Fra Hesselbjergs balancegang mellem minimalisme og fortælling til Ehlers’ historiefortættede såvel som performative værker, over Poulsens formbare mastodonter til Haanings kontekstforrykkede installationer.

 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen – historien bag legatet

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (f. Brodersen) mødte hinanden i Paris i 1891. De blev stormende forelsket og giftede sig kort tid efter. Anne Marie Carl-Nielsen hørte til kredsen omkring stifterne af Den Frie Udstilling, hun deltog i 1892-udstillingen og var herefter og frem til sin død i 1945 fast medlem af sammenslutningen. Legatet, der lyder ægteparrets navn, er stiftet af deres døtre i 1957. Hvert andet år tildeles legatets hæderspris på skift til musikere/komponister og billedhuggere. Hædersprisen er en af største kulturpriser i Danmark. Udover æren hædres hver kunstner med 750.000 kr. 

 Uddrag fra publikationen udgivet i forbindelse med udstillingen: 

Jeannette Ehlers (f. 1973)
Jeannette Ehlers’ værker balancerer mellem nøgtern observans, der blotlægger skjulte strukturer og fortællinger, og en insisteren på det følende og personlige i forbindelse med historien og omverdenen. Ehlers peger fra flere sider gennem varierende medier på blinde vinkler og udviskede dele af vores fælles historie.

Marianne Hesselbjerg (f. 1949)
Den danske digter Peter Laugesen skrev i 1984 om Hesselbjergs værk Skibe i jord, som også præsenteres på denne udstilling: »Op ad minimalismens flade kvadrat begynder noget at gro.« Denne malende beskrivelse synes at indkapsle en kerne i Hesselbjergs arbejde. Hendes skulpturer er altid på vej fra minimalismen. Ved hjælp af et enkelt greb, ord eller antydningen af figuration åbner de pludselig op for hele fortællinger.

Jens Haaning (f. 1965)
Jens Haanings primære materiale er koncept, kontekst og situation. Disse får form i fysisk materiale, men er altid betinget af ideen. Ved at forskyde materiale og situationer fra én kontekst til en anden giver han os muligheder for at se på situationer og menneskelige interaktioner med nye øjne.

Bjørn Poulsen (f. 1959)
I Bjørn Poulsens værker mødes det mytiske med det hverdagslige. Værkernes titler og figuration kan indeholde referencer til den græske mytologi, sci-fi-klassikere og den højteknologiske industri og samtidig bestå af masseproducerede materialer, der er tilgængelige i ethvert byggemarked. Et element, der går igen i de fleste af Poulsens værker, er det sært genkendelige: muskler i en overdimensioneret størrelse, gummislanger fra lastvogne og traktorer, der får organisk karakter og bliver til et enten mytisk eller posthumant væsen alt efter øjnene, der ser.

Gratis adgang i hele udstillingsperioden

Som noget helt særligt vil der i år være gratis adgang til Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatudstilling.

”Det er med stor glæde, at vi har mulighed for give gratis adgang for offentligheden til Den Frie Udstillingsbygning i en tid, hvor både kulturlivet og institutioner er pressede. Det er vigtigt for bestyrelsen at kunne brede kunsten ud til en større del af befolkningen, så flere har mulighed for at besøge udstillingen og stifte bekendtskab med de fire stærke kunstnerskaber, vi i år har valgt at hædre.” 

– Bestyrelsen, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
 
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatudstilling 2020

Fernisering: 11. september 2020, kl. 12-18
Udstillingsperiode:  12. september – 18. oktober 2020
 
Offentlige omvisninger i udstillingen er gratis i udstillingsperioden og vil blive annonceret via hjemmeside og sociale medier. 
DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING
OSLO PLADS 1