helliganskirke taarneTekst: Helligaandskirken - Foto:Henrik Ploug

Orienteringsmøde 18. august kl. 19.00 i Helligaandshuset. 

Valgbestyrelsen ved Helligaandskirkens Menighedsråd indkalder hermed til valgorienteringsmøde tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00 i Helligaandshuset.
Der vil ved dette møde blive redegjort for Menighedsrådets arbejde og det kommende menighedsrådsvalg den 15. september 2020.