lehrmann juli taarn

Bryggens Bastion.

Den nordligste ende af Amager Fælled, den del der ligger syd for Seruminstituttet og den gamle artillerikaserne, er ved at blive bebygget. Det sker som beskrevet i Københavns Kommunes Lokalplan for Faste Batteri III, som sædvanligt en lokalplan skåret efter et projekt i stedet for én, der angiver, hvad man ønsker at bebygge området med.

Hele lokalplanområdet er på ca. 72.000 m² og bebygges med et etageareal på 125.000 m², en ret hård udnyttelse på 175%, som medfører, at der bygges 2 højhuse på henholdsvis 86 og 99 m. Der er i øvrigt sådan, at det fredede Faste Batteri, som ikke kan bebygges, har et areal på ca. 19.000 m², så arealet til bebyggelse udgør ca. 53.000 m², hvilket betyder at udnyttelsen i realiteten er på ca. 235%.

lehrmann juli tegning

På en tur i området kan man allerede nu se de første 4 bygninger, og det er ikke den største arkitektur, man møder der. Går man ad Amagerfælledvej, kommer man først til en tankstation. Efter den ligger der et større areal støbt i beton. Det ligner noget, man tror er nedkørslen til et garageanlæg eller måske til dagrenovationen, men nej, efter lokalplanens oplysning er det sportsarealet, og bagved er der opført boliger i 8 etager. Videre ad Amagerfælledvej er der opført et hus også i 8 etager med forretninger i stueplan, et kedeligt mørkebrunt hus. Bagved stikker så et højhus på 86 m op, og det er helt ude af proportioner med de omgivende bebyggelser, både de ældre på Sundby- og Islands Bryggesiden og de nye bebyggelser med Københavns Universitet på den anden side Njalsgade, et byggeri af en helt anden arkitektonisk kvalitet. 

lehrmann juli efter

Foreløbig er det arealet i den østre ende op mod Amagerfælledvej, der er blevet bebygget. Man er også godt i gang med at støbe fundamenterne til midterbebyggelsen, og her bliver friarealerne efter lokalplanen benævnt henholdsvis Vandpladsen og Skoven, så der kommer et firkantet bassin og en samling træer på de 800m², en pæn villagrund, der er afsat til en skov.

I den vestre ende op til Islands Brygge skal højhuset på 99m bygges, og det skal ligge nabo til arealet, hvor oprindeligt Faste Batteri lå. Nu kaldes det et fredet fortidsminde, men der er i realiteten intet tilbage, som blot antyder, at her lå der engang et batteri.

lehrmann juli byggepl

Hele herligheden har fået navnet Bryggens Bastion, og det selvom der aldrig har ligget en bastion her eller bare i nærheden. Man burde have fundet på et navn, der har en historisk tilknytning til stedet. Faste Batteri blev i 1800-tallet ofte omtalt som Gøtkens Batteri, måske efter E. S. Gøthgen, som var underofficer ved artilleriet. Det havde måske været et mere passende at kalde det nye område for Gøthgens Kvarter. 

Flemming Lehrmann