vikingeborgTekst: Connie Christensen - Foto:Henrik Ploug

Borgen ligger nær Virket Sø ved den lille by Virket på Falster, og Leif Plith Lauritsen står sammen med arkæologer og studerende fra Aarhus Universitet bag udgravningen, der starter i næste uge. Udgravningen gennemføres med støtte fra Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond. 
- I størrelse har byggearbejdet været enormt, og forsvarsmæssigt har det kunnet sammenlignes med det ældste Dannevirke. Det er et enormt anlæg, og samtidig er borgen her gammel, og den er blevet brugt igennem rigtig mange år, siger Leif Plith Lauritsen.

Lars Sass Jensen fra Aarhus Universitet kalder borgen imponerende. 
- Det er vildt, at ingen har opdaget den før, fordi den er så tydelig i landskabet. Men dette anlæg har potentialet til at give os ikke bare ny viden om, hvordan Danmark blev til – men også hvordan landet formede sig i middelalderen - langt op igennem Valdemarstiden, siger han.

Ifølge middelaldereksperten og den nu pensionerede museumsdirektør Niels-Knud Liebgott er borgen et helt unikt fund i Danmark – og også ude i verden. Han har i en lang årrække arbejdet med middelalderarkæologi i Danmark.
Han deltager ikke i udgravningerne, men har været på borgen og hørt om de fund, der går forud for den udgravning, der starter tirsdag.
Vi har ikke set et lignende fund i hverken Danmark eller i udlandet. Det er et fascinerende sted, også fordi der er tale om et helt, samlet anlæg, der ser rigtig godt bevaret ud i dag. Et meget, meget stort anlæg.
Han mener, at størrelsen tyder på, at anlægget muligvis kan være langt ældre end de hidtidige dateringer tyder på.

vikingeborg kort
Tilbage i 500-600-tallet blev der etableret de såkaldte tilflugtsborge, hvor befolkningen kunne søge ind, hvis der kom krig. Spørgsmålet er så, om der bag voldene udviklede sig en egentlig bebyggelse eller måske en lille by. Det kan vi kun afgøre med udgravninger. Men det er et meget stort anlæg, som det har krævet tusindvis af soldater at forsvare ordentligt, siger han.

Den kendte historiker Saxo har beskrevet mægtigt slag, hvor en hær fra Vendernes land i det nuværende Tyskland og Polen blev slået tilbage ved et fæstningsværk kaldet Falstringernes fælles virke.
I snart 100 år har det været antagelsen, at der var tale om et voldsystem i et voldsystem i Hannenov Skov, hvor der også er opstillet en mindesten for slaget.
Nu har forskerne dog forladt den teori, og mener i stedet at den nyfundne borg ved Virket Sø var Falsters Virke.

Borgen har et indre areal på 78.000 kvadratmeter og en omkreds på 1,5 kilometer. 
- Det er et virkelig, virkelig stort forsvarsværk. Det har krævet rigtig mange mennesker at bemande, og det virker som om, at inspirationen til anlægget delvist er kommet sydfra. Det kan også være forklaringen på, at vi ikke har nogle lignende anlæg i Danmark, siger Leif Plith Lauritsen fra Museum Lolland-Falster. 
Omkring borgen rejste en mere end 10 meter høj vold sig, der mange steder stadig kan ses.