dannebrog ny ny

Fejringen af grundlovsdag kommer ikke til at foregå som vanligt i år grundet coronavirus, men Frederiksen, Ellemann-Jensen og andre partiledere holder taler som normalt, men dog over nettet.

Kan vi fejre Grundloven under disse tider, hvor grundloven er delvis sat ud af kraft ved et meget hurtigt hasteindgreb af regeringen.

Landet kan være glad, for at vi ikke er blevet hårdere ramt af Coronaen.

Selvom politiske forsamlinger er undtaget forsamlingsforbuddet, bliver en del arrangementer på dette års grundlovsdag afholdt online. Der er dog også fysiske arrangementer.

Den årligt tilbagevendende demokratifestival i Ollerup bliver digital i år.

Programmet står på debat, taler og musikalsk underholdning ved efterskolen og friskolen i Ollerup.

Dan Jørgensen, Jakob Ellemann-Jensen og Johanne Schmidt-Nielsen med flere deltager.Hvert år fejres dagen med især politiske taler rundt om i landet, da dagen ofte også ses som en fejring af det danske demokrati. Ledende politikere har via deres respektive organisationer foretrukne steder, hvor de traditionelt afleverer deres budskaber, der både handler om demokratiets principper og om aktuelle politiske problemstillinger.

Danmark har ingen egentlig nationaldag, men grundlovsdag er nok det nærmeste man kommer. Den var således lovbestemt halv fridag fra 1891 til 1977. Men i dag er det ikke længere en helligdag, og man har derfor ikke automatisk ret til at holde fri fra kl. 12 uden løntab. Det gælder både som privat og offentlig ansat. Det skal fremgå af ansættelseskontrakt, overenskomst, lokal aftale, være kutyme på arbejdsplads eller være beskrevet i personalehåndbog, før man har ret til at holde fri med løn.