graense malmo

 Grænsen ved Øresund.

Danskere og svenskere har i mange år været glade for at besøge hinandens lande, men Covid 19-virusset har slået skår i glæden på grund af Sveriges lempeligere tilgang til bekæmpelse af smitten. Dog oplyser Handelsstandsforeningen Malmö City, at danskerne strømmer til efter et stort fald i marts og april. Antallet af danske gæster i Malmö og Skåneregionen forventes at stige i de kommende måneder. 

Dog er det stadig sådan, at de danske myndigheder fraråder alle ferierejser til Sverige, også efter 15. juni, hvor Danmark åbner

grænserne til Tyskland, Norge og Island. Og man skal gå i karantæne i 14 dage efter hjemkomst fra Sverige, også selv om man har opholdt sig på sin ødegård langt fra andre mennesker.

Det er svært at se logikken her, fordi der gælder helt andre regler for folk, der f.eks. bor i Danmark og arbejder i Sverige. De kan frit tage frem og tilbage hver dag, uden karantænetvang, når det sker for at passe et arbejde. Men hvis de samme mennesker tager til Sverige om søndagen for at gå en tur i den smukke svenske natur, skal de gå i karantæne.

Logikken i mange af regeringens genåbningstiltag er og har generelt været svær at finde, og det skaber grobund for en utilfredshed i befolkningen, når man ikke kan se det fornuftige i, at den personlige frihed indskrænkes i svær grad.