kbh bereds holdFOTO: BJØRN NIELSEN

81 unge fra udsatte områder i København og Frederiksberg har i løbet af det seneste år været gennem et forløb som brandkadetter. Indsatsen viser flotte resultater, viser en ny undersøgelse.

På grund af coronakrisen har Ungdomsbrandkorpset i København været lukket ned ligesom alle andre steder. Men i denne uge har de unge endeligt fået lov til at vende tilbage til brandskolen igen.

Ungdomsbrandkorpset er Hovedstadens Beredskabs særlige tilbud til udsatte unge mellem 13 og 17 år. Under mottoet ”Mod, respekt og disciplin” bliver de unge undervist i brandslukning, førstehjælp og andre brandmandsfærdigheder.

Men de unge lærer mere end det. Tiden i Ungdomsbrandkorpset styrker de unge i forhold til deres personlige og sociale udfordringer, gør dem mere uddan-nelsesparate og til gode rollemodeller for andre unge. Det er konklusionerne i en ny evaluering fra Center for Interkulturel Dialog.
kbh bereds malik
- Det er så fedt at være i gang igen, siger Malik Frederiksen, der lige har svedt sig igennem brandmændenes forhindringsbane og er vild med de fysiske udfordringer. Han er 14 år og går på Peder Lykke Skolen på Amager.
- I har reddet mit liv, var det første jeg sagde i telefonen. For jeg har været ved at dø af kedsomhed over at gå derhjemme, siger Christoffer Villumsen på 13 år, som til dagligt går på Kirsebærhavnes Skole i Valby.

Christoffer og Malik var heldige at få en plads på det seneste hold i Ungdomsbrandkorpset, som startede tilbage i marts måned. Glæden varede dog kort, da statsministeren blot tre dage senere lukkede hele samfundet ned, og brandkadetterne blev sendt hjem. Hvis de syv unge på holdet kan bestå brandmandstræningen bliver de officielt udnævnt brandkadetter og får overrakt diplom næste fredag af Københavns Børne- og Ungeborgmester, Jesper Christensen.

- Såvel forældre som skolelærere og andre fagfolk oplever, at de unge gennemgår en markant udvikling. Vi taler her om unge som tidligere kan have haft svært ved at finde sig til rette socialt eller i skolen. Men i fællesskabet med hinanden og de voksne instruktører i Ungdomsbrandkorpset får de mere selvtillid, ser at forskellighed er en styrke og at alle er gode til noget, forklarer antropolog Marianne Nøhr Larsen, der står bag undersøgelsen.

Pladsen i Ungdomsbrandkorpset bliver de unge tilbudt og indstillet til i samråd med forældrene, skolen, SSP og børn- og ungecenteret, som har set indsatsen virke på andre unge.
- De lærer at tænke på andre end sig selv, passe på andre, og de får en bedre forståelse for deres egen rolle og ansvar i samfundet. Værdier, som de ikke bare bringer med sig videre i livet, men som de også kan være med til at udbrede i deres lokalmiljøer som rollemodeller for deres jævnaldrende kammerater, understreger Marianne Nøhr Larsen.

hoveds bereds 2
Ikke pladser nok: Flere unge vil være brandkadetter
I 2019 blev der uddannet 81 nye brandkadetter, og mere end 90 pct. af de unge gennemførte forløbet på to ugers uddannelse i brandmandsfærdigheder. Men mange flere unge, som vil have gavn af indsatsen, vil gerne have en plads. Hovedstadens Beredskab har derfor en ambition om at udvide antallet af pladser og samarbejdet til flere kommuner. Samtidig håber Ungdomsbrandkorpset på en ny bevilling fra Københavns Kommune, da pengene til projektet udløber i 2020.
- Det er vigtigt for os, at være med til at bidrage til en positiv udvikling i byens udsatte boligområder. Vi har en særlig mulighed for at præge de unge i en positiv retning med nye kompetencer og det unikke fællesskab, som de unge bliver en del af sammen med vores dedikerede instruktører og brand- og ambulancefolk. Den indsats håber vi at kunne fortsætte med, siger Cecilie Lillelund, forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab.
kbh bereds bootc3

Bevilling udløber
I 2019 blev i alt 81 nye brandkadetter fra København og Frederiksberg uddannet med en gennemførselsprocent på 91,7 pct.

De unge er mellem 13-17 år og får to ugers fuld uddannelse i brandmandsfærdigheder samt eventuel praktik på en brandstation. Mange fortsætter i fritiden hvor Ungdomsbrandkorpset mødes ugentligt til øvelser på Tomsgårdens brandstation.

Ungdomsbrandkorpset er støttet med midler fra Københavns Kommune. Støtten udløber i 2020. Ved forhandlingerne om budget 2021 i borgerrepræsentationen håber Hovedstadens Beredskab at for fornyet bevillingen til projektet.

Kilde: ”Det handler ikke kun om os selv”. Evalueringsrapport om Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps 2019-2020.

Efter sommerferien skal politikerne i Københavns borgerrepræsentation i forbindelse med budgetforhandlingerne tage stilling til om Ungdomsbrandkorpset, som har eksisteret siden 2011, fortsat skal støttes.