serum inst

Statens Serum Institut.

På baggrund af en konsulentrapport til ca. 20 millioner kr. fra konsulentfirmaet PwC foreslog Regeringen vel nok ved Bjarne Corydon at sælge Seruminstituttets vaccineproduktion. Salget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2014. 

Salget blev offentliggjort på Politikens lysavis samme år til stor overraskelse for dem af Seruminstituttets medarbejdere, der den dag passerede Rådhuspladsen på vej til arbejde, og det er ikke en fair måde at behandle folk på, hvilket selvfølgelig medførte, at de kvalificerede medarbejdere hurtigt søgte væk, så man satte en betydelig ekspertise over styr.

Det tog sin tid at sælge vaccineproduktionen. Salget blev først gennemført vistnok i løbet af 2017, og køberen var det saudiarabiske firma AJVaccines, som holder til i Malaysia, og det kostede Staten den nette sum af 959 mio.kr. at sælge vaccineproduktionen for 15 mio. kr.

Statens Serum Institut blev grundlagt i 1905. Det har siden udviklet sig til et forskningsinstitut i verdensklasse og har stået som garant for bekæmpelse af diverse epidemier og børnesygdomme. At forske i vacciner og samtidigt producere dem, har utvivlsomt betydet uendelig meget, og det har givet en tryghed hos folk, som burde have vejet meget tungere end de kommercielle interesser, der var knyttet til salget.

Det beredskab, som Seruminstituttet har stået for, burde have betydet mere for Danmark, end kortsigtede økonomiske interesser og ”besparelser”, som der har kostet en lille milliard at få i hus.

Siden har Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i en stærkt kritisk rapport påpeget, at Sundhedsministeriet godt hjulpet af Finansministeriet har fejlet på så godt som alle punkter. Det blev ikke undersøgt, om det betimelige i overhovedet at sælge vaccineproduktionen, eller om hvorvidt den sundhedsmæssige sikkerhed og epidemiberedskabet blev forringet ved salget. Rigsrevision og Statsrevisorerne er landets mest kompetente vagthunde, så det er utroligt, at Sundhedsministeriet blankt og arrogant afviste alle kritikpunkterne. Det blev i øvrigt antydet, at salget kostede Staten 1,5 mia kr.

Nu er der så politikere, som er vågnet op i disse coronatider, og foreslår, at man skal købe vaccineproduktionen tilbage eller begynde forfra. Så er spørgsmålet: Kan man det? Er Saudiaraberne indstillet på at sælge, for det plejer at være sådan, at har man solgt et foretagende, forlanger køber, at man ikke kan begynde en ny produktion i konkurrence med den solgte.

Flemming Lehrmann