nyholms hovedvagt mastekranen planbygningen

TEKST OG FOTO: FLEMMING LEHRMANN

Charter for Nyholm.

Initiativgruppen Nyholm, dannet af Tim Sloth Jørgensen fra ”Fonden Fregatten Peder Skram” og Asser Amdisen fra ”Stiftelsen Georg Stages Minde”, indkaldte i maj til et møde på Søofficersskolen på Nyholm, hvor 28 foreninger, interessenter og andre grupper underskrev et ”Charter for Nyholm og den maritime kulturarv i Københavns Havn”, der opfordrer vores politikere til at tage initiativ til, at sikre dette helt enestående historiske område for Danmark, idet Flåden forlader Nyholm ifølge det nye forsvarsforlig for 2018 til -23.

Hvad gør Nyholm til så enestående et område? Nyholm er i en periode på over 300 år anlagt og bebygget af en enkelt institution, nemlig Den danske Orlogsflåde, og der findes formodentlig ikke et tilsvarende område i hele verden. Christian d. V bestemte, at der skulle ske en udflytning af Flåden fra Gammelholm, hvor pladsen var blevet for trang, til farvandet, som lå mellem Kastellet og Quintus Bastion. Den første indpæling til øen blev iværksat i april 1690 under ledelse af Flådens chef, søhelten admiral Niels Juel. Allerede i slutningen af 1691 blev kølen til linieskibet Dannebrog strakt, hvormed begyndelsen til et nyt orlogsværft blev en realitet. Siden er Nyholm igennem tiderne blev bebygget, efter de krav Flåden og Orlogsværftet stillede helt frem til 1959. Den eneste bygning der siden er tilkommet, er Radiohytten, bygget i 1914, som blev flyttet i 90’erne fra Frederiksholm til Nyholm. Set fra et arkitektursynspunkt, byder Nyholm på en enestående mulighed for at følge, hvordan arkitekturen har udviklet og ændret sig over et kvart årtusinde.

nyholm 29 aug

Flåden blev sænket under Danmarks besættelse.

Nyholm rummer ikke alene en enestående bygningsmasse, Nyholm er samtidig 300 års visuel Danmarkshistorie. Danmark har fra tidernes morgen været en søfartsnation, hvor Den danske Flåde har spillet en afgørende rolle. Siden Christian VI var det sjældent, Hæren kæmpede sejrrigt, medens Flåden havde markante sejre. Det var fra Nyholm, Tordenskjold og Suenson sejlede ud. Men Flåden led også sine nederlag. Fra Nyholm blev Slaget på Rheden udkæmpet, det var her Flåden blev taget af englænderne i 1807, så vi tabte Norge, og det var her, Danmark den 29. august 1943 reddede sit navn, da viceadmiral Vedel beordrede Flåden sænket. På Nyholm har Danmarkshistorien udfoldet sig, og det er nok en tanke værd, når nu Flåden har forladt Nyholm, at tage stilling til, hvad der skal ske med øen. 

Man må nu håbe på, at den nye kulturminister og den nye forsvarsminister forstår den betydning, Nyholm har, som en helt enestående kulturhistorisk arv. Her bør der ses mere på Nyholms betydning end på, hvor mange penge Staten måske kan få for området ved et salg. Visse værdier kan ikke gøres op i kroner og øre, og forsvinder de, vil det være for altid.

Flemming Lehrmann