Masser af beboere i Københavnsområdet vil blive ramt, fordi de er nødt til at krydse ringen måske flere gange på en dag af hensyn til arbejde, børnepasning mm. Eller måske bare skal besøge familie på den anden side af ringen. Mange handicappede, ældre eller bare dårligt gående i almindelighed vil blive ramt på deres mobilitet og pengepung.

Nedsættelse af luftforureningen i byen er et af argumenterne for en betalingsring; men luftforureningen har netop været faldende de seneste år. Bilerne skal ud af byen, siger nogle, og erstattes af busser, som vi alle skal benytte. Men busser forurener forholdsmæssigt mere end biler.

Vi skal lade bilen stå og bruge den kollektive trafik – meget nemt at sige, men for de fleste pendlere er den kollektive trafik ikke et alternativ overhovedet. Den kollektive trafik skal udbygges med de penge, betalingsringen tjener ind, siger tilhængerne, men det vil kun blive gjort efterhånden som pengene kommer ind. Som det er nu, kan man i radioen høre DSB sige, at togene er forsinket på grund af for mange passagerer. Eller fordi for mange tager cyklerne med i toget. Vi kommer altså til at få et hul på adskillige år, førend den kollektive trafik kan forventes at blive tilstrækkeligt udbygget. Mange vil dermed blive tvunget til fortsat at tage bilen, fordi en arbejdsdag ellers ikke hænger sammen. Og vil blive nødt til at betale omkring 1.000 kr. hver måned i ekstra skat.

Og så er vi måske fremme ved sagens kerne: en ekstra skat, som vi har set så mange af i de seneste år. En skat, som politikerne lover, skal bruges til et specifikt og godt formål, men som – når tingene kører i praksis – lige bliver nødt til at lukke et hul et andet sted i systemet. Lad os derfor se en udbygning af den kollektive trafik til et brugbart niveau, førend vi skal tage stilling til at betale skat for at køre ind til København. Og lad os også se, om ikke trafiksituationen bedrer sig, når de utallige vejarbejder både inde i byen og på samtlige indfaldsveje er færdiggjort.