fl amager boul

Gå en tur i København og se, hvad der sker. Turen går fra Mønten ved Amager Boulevard. Fremme ved hotel Radisson ser man, hvordan Ny Tøjhusgrunden er bebygget med store kedelige firkantede kasser, og det så var det her, Operaen burde have ligget.

fl lobehjulPå fortovet overfor står en af byens nye pestilenser, et elektrisk løbehjul uden strøm, og disse løbehjul ligger henslængt overalt i byen. 

fl blox 1

Fremme ved Langebro ser man en af de arkitektoniske katastrofer, nemlig Blox. Den har fuldstændig ødelagt et af byens smukkeste kig, det ned gennem Frederiksholms Kanal med Fæstningens og Civiletatens Materialgårde og Marmorbroen. Her er der også udsigt til den nye Lille Langebro, som ligger der, hvor den oprindelige Langebro lå.

Så går turen videre ad H.C. Andersens Boulevard, pas på man ikke falder over et hensmidt løbehjul, og her får man øje på Tivoli. Det har bestemt ikke pyntet på bybilledet med de nye forlystelser, der rager helt op i himlen. Byens vise fædre burde her have indført et højdegrænseplan.

fl tivoliPå boulevarden passerer man Holckenhus, et kulturcenter med atelierer for skabende kunstnere, som nu er solgt til Blackstone, der i samarbejde med andre spekulanter er i gang med lave en fed forretning. Her burde kommunen have grebet ind, men kultur interesserer åbenbart ikke.

fl industrienshusFremme ved Rådhuspladsen skuer man over på Dansk Industris Hus, som dels tryner Tivoli, dels er en ualmindelig grim genbo til Nyrops smukke Rådhus.

fl bloxTuren går gennem Vandkunsten, hvor det også flyder med løbehjul, og videre over Marmorbroen, hvor man lige får et kig op mod Blox, som set fra den anden side stadig er arkitektonisk katastrofe. For resten pynter Hotel Radisson heller ikke på byen.

fl christiansborg

I Rigsdagsgården har man anbragt nogle ikke særlig kønne blomsterstaværer, og ude på Slotspladsen, byens fornemste plads, som er smukt restaureret, har man tilladt opstilling af et enormt telt og TV2 at opstille en kæmpekasse af et TV-studie, men Pia Kærsgaard om det, pynter gør det i hvert fald ikke, og der burde være andre muligheder, til den slags.

fl chr 4

Den sidste nye rædsel er stillet op foran Børsens hovedindgang. Det er selvfølgelig den vistnok 8m høje statue af Christian d. IV, som står ovenpå et omvendt hvidt Rundetårn, medens Børsens og Rosenborgs tårne med spirene nedad flankerer Christian. Man kan kun håbe, at dette misfoster bliver fjernet hurtigst muligt.

Så går turen hjem fra Børsen over Knippelsbro og Torvegade. Man kaster et venligt blik til Nationalbanken, der findes da fin moderne Arne Jacobsen arkitektur, mens man på Knippelsbro ikke kan undgå at se Amager Bakke, som dominerer byens profil mod nord. Arkitekten er Bjarke Ingels, og jeg tror ikke, hans arkitektur vil blive stående, sådan som Jacobsens og Utzons gør.
fl skibakken


Det kommende kulturtab for København bliver salget af det historiske Nyholm. Ingen andre steder i Europa har man et område, som over 300 år er blevet udviklet fra et fladvand til et område bebygget af den samme institution, nemlig Den Danske Orlogsflåde. Dette er helt enestående, og stedet har spillet en afgørende rolle i Danmarkshistorien. Ingen tvivl: Nyholm bør fredes i sin helhed, såfremt man vil fastholde vores historie. Her bør kolde økonomiske overvejelser vige for værdien af at fastholde vore kulturelle og historiske værdier. 

Tekst og foto: Flemming Lehrmann