DET SIDST BEMANDEDE FYR I DANMARK

fur m lus

Afmærkning af farvande tager vi i dag for givet. Man kunne ikke forestille sig at sejle uden at vide, hvad der venter forude, i særdeleshed ikke om natten. Til hjælp for sejladsen har man afmærkning i form af koste, bøjer og søtønder, og om natten har man lysafmærkning, som i gamle dage bestod af et blus på stranden, der kunne ses langvejs fra. Så kom fyrskibene, der lå ude i vandet og signalerede lys til søfolkene. Fyrskibene blev siden suppleret med de

permanente fyr, hvoraf nogle er ubemandede, og nogle få – som Drogden Fyr – stadig er bemandede. Der er i dag stadig 5 bemandede fyr, heraf er de fire landfyr.

Det danske fyrvæsen er af ældre dato, hvilket vel ikke er så underligt i betragtning af vores beliggenhed med vand næsten hele vejen rundt. Fyrvæsenet kan helt nøjagtigt dateres tilbage til den 8. juni 1560, hvor Frederik d. 2. udsendte en bestemmelse om, at sejlruten mellem Skagen og Falsterbo skulle afmærkes ved hjælp af fyr og søtønder. Det var første gang i verden, at en vigtig sejlrute blev systematisk afmærket.

skib furet
Det nye mandskab ankommer til fyret med proviant og udstyr.

Drogden Fyr, der ligger i Øresund ud for Dragør, er et led i denne afmærkning, der skal sikre indsejlingen til København fra Falsterbo og ind i Øresund. Fyret ligger i åbent hav i det meget befærdede farvand mellem Amager og Saltholm. Drogden Fyr blev indviet den 12. juni 1937 og afløste Drogden Fyrskib. Det 30 meter høje fyr af jernbeton er permanent bemandet med 3 mand, der sørger for at holde fyret i funktionsdygtig stand og holder øje med skibstrafikken.

Hver onsdag er der vagtskifte på fyret, og det gode skib Gerda IV bringer de to besætninger henholdsvis ud og hjem fra Dragør Havn.Hans Henning Madsen er fyrleder på det hold, der på denne tur sejles ud til at bemande Drogden Fyr. Hans Henning fortæller: Drogden overgik til Forsvaret i 2011, da Farvandsvæsenet blev nedlagt. Vi er derude en uge ad gangen og holder øje med skibstrafikken op igennem Øresund. Jeg har været i væsenet i godt 30 år og har været på mange forskellige fyr, bl.a. Kelds Nor på Langeland, Skjoldenæs på Ærø og de sidste 20 år på Drogden.

kontrolrumKontrolrummet øverst oppe i fyrtårnet med udstyr til at se efter skiben.

Mange af folkene her har bred erfaring og kommer fra forskellige dele af landet: Henry, som er med denne gang, har været postbud i sin tid. To har været fiskere. Nogle har sejlet i Farvandsvæsenets skibe. Henry er fra Bornholm, jeg er fra Holstebro, der er en fra Grenå, en fra Skagen, en fra Rønnede og et par fra Klintholm på Møn. Det gør ikke så meget, at vi bor langt væk, for vi er ude på fyret en uge ad gangen og så har vi fri en uge. Vi skal normalt være 3 på vagt, men vi har en langtidssygemeldt for tiden, så vi prøver at klare os med 2 mand, indtil vi får hjælp.

maskinrumStrømgeneratorene i maskinrummet nederst i fyrtårnet.

Så må vi tage nogle længere vagter og skære ned på vedligeholdelsesarbejdet. Der er jo maskiner, der skal passes med vand og olie, som Gerda sejler ud til os. Der skal også gøres rent og males, så der er rigeligt at se til på de 600 kvm. Vi kan godt få tiden til at gå!